Bedrijfsbouw

Carma

Renovatie politiecommissariaat

In 2018 werd de renovatie, met een ontwerp van B+ architecten, van het politiecommissariaat CARMA afgerond. Het gebouw was in zijn geheel aan vernieuwing toe. Het accent lag op de verbetering van de veiligheid en de toegankelijkheid én het verhogen van de duurzaamheid. Voor dit laatste aspect heeft DUALL het project ter harte genomen.

Uitdagingen

Tijdens de renovatie moest het gebouw in gebruik blijven voor de aanwezige diensten. Omdat het een gebouw van de lokale politie betreft, was het respecteren van de veiligheidsvoorschriften een absolute prioriteit. Dit hield in dat er bij de uitvoering van de werken geen of zo weinig mogelijk hinder voor het personeel mocht zijn en dat er bij sommige taken zelfs bewaking nodig was. Het strakke tijdschema moest gerespecteerd worden door alle partijen die betrokken waren bij de werken. Daarnaast stonden we voor de uitdaging dat het oude gebouw zo goed als geen voorzieningen had om een ventilatie volgens de nieuwe normen te plaatsen. Dit maakte dat er gezocht moest worden naar creatieve oplossingen.

Innovaties

De geplaatste ventilatiegroep inclusief stoombevochtiging met verwarmings- en koelbatterij wordt gevoed via een warmtepomp. Dit systeem zorgt voor een constante uitblaastemperatuur, zowel voor het verwarmen als koelen van de ruimte. Het bestaande Priva-systeem (gbs) werd uitgebreid en geüpgraded. Met de nieuwe technologie is dit systeem gekoppeld aan een webservice. Zo heeft de bouwheer steeds een inzicht in de prestaties en kan het comfort continu geoptimaliseerd worden. Daarnaast kan hij ook storingen detecteren van op afstand en krijgt hij automatisch een melding als er onderdelen moeten vervangen worden.

Ontwerp: © B+ architecten
Fotografie interieur: © Laurens Thys, B+ architect