Waterbehandeling HVAC

Water voor de centrale verwarming, de ventilatie, de airco of het sanitair... Waarvoor het water ook wordt gebruikt, de kwaliteit ervan is van groot belang. Een continue bewaking van de waterkwaliteit is essentieel om de installaties in een goede conditie te houden en om de garantie van de fabrikant te behouden. 

Met onze hydraulische inregeling stellen we de debieten, de drukverschillen, temperaturen en vermogens van de systemen in. Dit doen we bij de opstart van een installatie of bij een storing. Elke installatie die Duall oplevert, wordt ingeregeld volgens de richtlijnen die de overheid en de fabrikant van de gebruikte toestellen opleggen. Zo blijft de garantie op de toestellen gewaarborgd en is de kans op schade aanzienlijk kleiner. 

Mobiele waterbehandelingsystemen

Duall werkt met 2 mobiele systemen om de HVAC-installatie in topconditie te houden. Het reiningssysteem en de vacuümontgasser installeren we bij de opstart van de technieken of bij een storing. De systemen blijven gedurende een korte periode in werking tot het volledig leidingnet behandeld is. 

Waterbehandeling met vacuümontgasser

Mobiel vul- en reinigingssysteem

Om de leidingen te vrijwaren van zuurstof gebruiken we onze mobiele vacuümontgasser van Spirotec. Het toestel zal tijdens de behandeling het systeemwater in onderdruk brengen. Zo komen de aanwezige gassen vrij om te worden afgevoerd. Door de ontgasser gedurende enkele dagen te installeren, wordt het volledige leidingnet grondig ontlucht. 

Met de waterbehandeling met SpiroPure wordt het leidingwater gedemineraliseerd:

  • De hardheid, veroorzaakt door calcium en magnesium wordt uit het water gehaald. Dit voorkomt ketelsteen en kalkafzetting.
  • Tijdens de reiniging worden zouten (ionen) uit het water gehaald, wat corrosie afremt.
  • Het vulwater wordt gestabiliseerd naar een zuurtegraad (pH) tussen 8,0 en 8,5.

Merk je een storing bij de verwarmingsinstallatie?

Contacteer ons, zodat wij je kunnen helpen*!

*DUALL biedt deze service en het onderhoud van installaties aan bij bedrijfs- en projectbouw.