Meet- en regeltechnieken

Nadat de werken op de werf zijn afgerond, regelt Duall de installaties in. Dit omvat aërolische en hydraulische inregeling en het opstarten van de systemen. 

Een goed ingeregelde HVAC-installatie verhoogt het rendement en verlengt de levensduur van de installatie. Het personeel van Duall wordt continu bijgeschoold en heeft steeds de nodige en recentste certificaten. Dit garanderen we door onze Duall Pro Academy, de opleidingen die we op regelmatige basis organiseren voor onze medewerkers.

Aërolische inregeling

Een gezond binnenklimaat start met het inregelen van de luchtstromingen van de ventilatie.
Dit omvat het opstarten, inregelen en opmeten van elke luchtgroep.
De klant ontvangt een meetrapport van de gemeten debieten en van de ingestelde parameters.
Dit rapport kan gebruikt worden voor de EPB-verslaggeving.

Hydraulische inregeling

Om de garantie op toestellen te behouden en een optimaal rendement van je installatie te bekomen, is het belangrijk om de waterkwaliteit te controleren en bij te regelen.

Lees hier welke voordelen de hydraulische inregeling biedt.

Opstarten

Een verwarmingsinstallatie in gebruik nemen is de laatste fase van het bouwproces. De installatie is gekeurd in overeenstemming met het design. De installaties worden functioneel getest. Tot slot leren we de gebruiker de installatie instellen volgens de geldende veiligheidsvoorschriften.

Levenslang genieten van uw installaties?

Ons team van professionals zorgt voor een optimale ingebruikname.