Meet- en regeltechnieken

Nadat de werken op de werf zijn afgerond, regelt Duall de installaties in. Dit omvat aërolische en hydraulische inregeling en het opstarten van de systemen. 

Een goed ingeregelde HVAC-installatie verhoogt het rendement en verlengt de levensduur van de installatie. Het personeel van Duall wordt continu bijgeschoold en heeft steeds de nodige en recentste certificaten. Dit garanderen we door onze Duall Pro Academy, de opleidingen die we op regelmatige basis organiseren voor onze medewerkers.

Aërolische inregeling

Een gezond binnenklimaat start met het inregelen van de luchtstromingen van de ventilatie.
Dit omvat het opstarten, inregelen en opmeten van elke luchtgroep.
De klant ontvangt een meetrapport van de gemeten debieten en van de ingestelde parameters.
Dit rapport kan gebruikt worden voor de EPB-verslaggeving.

Hydraulische inregeling

Om de juiste watertemperaturen te bekomen, is het belangrijk om de correcte waterflows in te stellen. We regelen de debieten, drukverschillen, temperaturen en vermogens van waterzijdige systemen in. Het resultaat is een comfortabele en energiezuinige werking met een optimale temperatuur het hele jaar door.

 

 

Opstarten

Een verwarmingsinstallatie in gebruik nemen is de laatste fase van het bouwproces. De installatie is gekeurd in overeenstemming met het design. De installaties worden functioneel getest. Tot slot leren we de gebruiker de installatie instellen volgens de geldende veiligheidsvoorschriften.

Waterbehandeling

Een goede waterkwaliteit verlengt de levensduur van je verwarmingsinstallatie. Een aantal fabrikanten eisen zelfs een bepaalde waterkwaliteit om de garantie te behouden.

Wij behandelen het water van je cv installatie en brengen het op de juiste kwaliteit.

Lees hier welke voordelen een waterbehandeling biedt.

 

 

Levenslang genieten van uw installaties?

Ons team van professionals zorgt voor een optimale ingebruikname.